ارتباط با ما

Contact Us

نظرات خود را با ما در میان بگذارید...

Share your comments with us

اگر به کمک نیاز دارید با ما تماس بگیرید

Call Us

025 - 32945077


درصورت بروز موارد اورژانسی با کلینیک نگین تماس گرفته و از خدمات ویژه و پزشکان متخصص کلینیک نگین برای حل مشکل خود کمک بخواهید .
در کمترین زمان به آن رسیدگی خواهد شد...


با اعتماد به نفس لبخند بزنید
LOADING